Mega Pumpkin 7 oz.
Mega P’ Nut 7 oz.
Mega Salmon 7 oz.
Mega Cheez 7 oz.
Mega Breath Beater 7 oz.
Mega Bacon 7 oz.
Mega Pumpkin Jr. 3.5 oz.
Mega P’ Nut Jr. 3.5 oz.
Mega Gobbler Jr. 3.5 oz.
Mega Cheez Jr 3.5 oz.
Mega Bacon Jr. 3.5 oz.